Naar inhoud

Veelgestelde vragen

 

Hoe kan ik in de buurt van mijn woning een parkeerplaats voor mensen met een handicap aanvragen?

Waar kan ik lessen Nederlands volgen?
Waar kan ik een financiële tussenkomst vragen voor het plaatsen van een traplift in mijn woning?
Biedt de gemeente financiële steun voor ouders van kinderen met een handicap?

Hoe kan ik korting krijgen op mijn elektriciteits- en gasrekening?

Waar kan ik terecht met vragen over opvoeding?  

 

Hoe kan ik in de buurt van mijn woning een parkeerplaats voor mensen met een handicap aanvragen?

Je stuurt een brief naar het college van burgemeester en schepenen waarin je vertelt waar je woont, en waar je de parkeerplaats wenst. Je vertelt ook wat over de situatie ter plaatse, bijvoorbeeld weinig parkeerplaatsen of drukbezette parkeerplaatsen. Je vermeldt ook of er in de omgeving nog parkeerplaatsen zijn voor mensen met een handicap en waarom je daar geen gebruik van kan of wil maken. Je vermeldt ook dat je in het bezit bent van een parkeerkaart voor mensen met een handicap. Je voegt best een kopie van de kaart bij de brief. Je stuurt de brief op naar het college van burgemeester en schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht. De verkeerscel bekijkt je aanvraag en eventueel komt er een politieagent langs om de situatie te bekijken. Dus best in de brief ook je telefoonnummer vermelden.

 

Waar kan ik lessen Nederlands volgen?

Als je nog geen Nederlands kent en een cursus Nederlands wilt volgen, moet je je inschrijven bij het Huis van het Nederlands in Antwerpen. Het Huis van het Nederlands helpt je bij je zoektocht naar een geschikte organisatie die lessen Nederlands aanbiedt.  Het Huis van het Nederlands werkt uitsluitend op afspraak. Een afspraak maken kan van maandag tot donderdag van 9.00 u. tot 16.00 u. op 03 227 70 55. Het Huis van het Nederlands bevindt zich in het Atlasgebouw in de Carnotstraat 110 in Antwerpen-Noord.

Waar kan ik een financiële tussenkomst vragen voor het plaatsen van een traplift in mijn woning?

Bij de Provincie Antwerpen:  Antwerpse provinciale toelage woningaanpassing van ouderen

Bij de Vlaamse Gemeenschap via het Agentschap Wonen Antwerpen: Aanpassingspremie voor bejaardenNa het toekennen van de premie door de Vlaamse Gemeenschap krijg je automatisch een uitnodiging van het gemeentebestuur. Zij geven immers een bijkomende premie op de overige premies.  Je moet hier zelf niets voor doen. 

Biedt de gemeente financiële steun voor ouders van kinderen met een handicap?

Ja, de gemeente heeft een sociaalpedagogische toelage voor ouders van een kind met een handicap. De premie bedraagt 31 euro per maand. De aanvrager en het kind moeten op hetzelfde adres staan ingeschreven. Het kind moet een attest hebben van minstens 66 % handicap, afgeleverd door de federale overheidsdienst Sociale Zaken. Het aanvraagformulier kan je vragen bij de dienst Sociale Zaken van de gemeente. De premie geldt enkel voor kinderen jonger dan 25 jaar (of kinderen die verlengd minderjarig zijn of behoren tot categorie 4 of 5). 

Hoe kan ik korting krijgen op mijn elektriciteits- en gasrekening?

Als je aan een aantal voorwaarden voldoet kan je genieten van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. 

  • Geniet je een tegemoetkoming van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, dan krijg je in april een attest dat je moet indienen bij je gas- en elektriciteitsleverancier.
  • Krijg je een gewaarborgd inkomen of een inkomensgarantie van de Rijksdienst voor Pensioenen, dan krijg je in het begin van het jaar een attest om in te dienen bij je gas- of elektriciteitsleverancier.
  • Als je een leefloon krijgt van het OCMW.

 

Waar kan ik terecht met vragen over opvoeding? 

Elke ouder voelt zich soms onzeker. En het is begrijpelijk dat je je rust en kalmte af en toe verliest. Het is goed dat je je daar bewust van bent, op zoek gaat naar antwoorden of oplossingen. Je kunt met elke opvoedingsvraag elke dinsdag terecht bij een deskundige van CAW De Terp in de Oude Pastorij, Dorp Oost 42. Deze hulpverleningsorganisatie is een centrum voor algemeen welzijnswerk, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Een opvoedingsdeskundige zoekt samen met jou naar een oplossing, naar de mogelijkheden die bij jezelf en in je omgeving te vinden zijn. CAW De Terp richt zich naar ouders met kinderen tussen 3 en 20 jaar. De gesprekken vinden altijd plaats op dinsdag, tussen 13.30 en 19.30 u. Je maakt een afspraak bij de dienst Kinderopvang op 03 250 49 63. Je kunt je vraag ook via opvoeding@zwijndrecht.be stellen. De volgende dinsdag wordt je vraag dan beantwoordt.De gesprekken zijn gratis en indien gewenst ook anoniem.

 

 

 

 

Sociaal Huis Zwijndrecht is een initiatief van de gemeente Zwijndrecht en het OCMW.